మా బుజ్జక్క GREAT | MAA BUJJAKKA GREAT | LB Sriram He’ART’ Films | Heart Touching Short Film 2019

‘అక్క’ అమ్మతో సమానం!
‘తమ్ముడు’ కొడుకుతో సమానం!
తమ్ముడూ! ఈ పండక్కి–
అక్కకి ‘చీరా-జాకెట్టూ’ పెట్టు!!
నీ బతుకు బాగుండకపోతే ఒట్టు!!
please do watch and ‘share’ your ‘THOUGHT’..!!

CAST
L.B. SRI RAM
SURABHI PRABHAVATHI
K YAMINI DEVI
T SHAMITA
B SATVIK
STORY
ALLURI GOWRI LAKSHMI
DOP
A.REVANTH
EDITOR
BALU UNGARALA
TECHNICAL DIRECTOR
RAJESH R.B
MUSIC
PVR RAJA
ASST DIRECTORS
MAHMED RAFEE S
RAJ BHARATH
KUNDAN YADAV K
V.NARENDRA NATH
SUB TITLES
KUNDAN YADAV K
PRODUCER SCREEN PLAY DIRECTION
L.B. SRI RAM

You may like our other telugu short films :

1. LB Sriram’s “Breakup” Latest Telugu Short Films 2018
https://www.youtube.com/watch?v=xBIXB861GFM

2. LB Sriram’s “Endaro Mahanubavulu” Latest Telugu Social Message Short Film
https://www.youtube.com/watch?v=xovbRFUjMeU

3. “Ye Perutho Pilichinaa” New Telugu Short Emotional Film 2017
https://www.youtube.com/watch?v=IvFDKtbfE-M

4. LB Sriram’s Most viewed “Dolu Sannayi” | Latest Telugu Short Film 2017 | LB Sriram He’ART’ Films
https://www.youtube.com/watch?v=2KWGebI7RFc

5. LB Sriram’s Latest Telugu Short Film “Maa Nanna” : LB Sriram heart Touching Films
https://www.youtube.com/watch?v=-MDoBUH4r3k

6. LB Sriram He’ART’ Films : Latest Nice Telugu Short Film 2017 “Panduga”
https://www.youtube.com/watch?v=0g3ZRQ5JRo8

7. LB Sriram’s “Prasadam” Latest Telugu Devotional Short Film 2017 | LB Sriram He’ART’ Films
https://www.youtube.com/watch?v=9eDQcJr92PU

8. LB Sriram Best Devotional He’ART’ Films “Devudu”
https://www.youtube.com/watch?v=Ja0kXoxT_B4

9. Latest LB Sriram Emotional Telugu He’ART’ Film “Nurse”
https://www.youtube.com/watch?v=XyxOFMbQp6g

10. LB Sriram’s Latest Telugu He’ART’ Film 2018 “Premikudu” (The Lover)
https://www.youtube.com/watch?v=K46EZk1ddzE

Subscribe:
https://www.youtube.com/channel/UC1SR8MhtQCCNRsRCfZxYOSA?sub_confirmation=1

Comments

comments